Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo

05:01, 05/01/2023

THÔNG BÁO

Về việc chào giá cạnh tranh thực hiện việc nhận & giữ xe

hàng ngày để phục vụ Chợ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

 

 THÔNG BÁO

Về việc chào giá cạnh tranh thực hiện việc nhận & giữ xe

hàng ngày để phục vụ Chợ hoa Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023

tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Văn bản số 13347/UBND-KGVX ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Chợ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2022; Kế hoạch số 2802/KH-VP ngày 15 tháng 12 năm 2022 tổ chức Chợ hoa Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023; Quyết định số 192/QĐ-VP ngày 19 tháng 12 năm 2022 thành lập Ban Tổ chức Chợ hoa Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-TTHN&TCSK ngày 29/12/2022 về việc Ban hành đơn giá cho thuê lô hoa và các dịch vụ Chợ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Để kịp thời thông tin đến cá nhân, tổ chức có đủ các điều kiện chức năng, năng lực thực hiện việc nhận & giữ xe hàng ngày để phục vụ Chợ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Kính mời cá nhân, tổ chức có kiểm tra, khảo sát điều kiện thực tế về sân bãi và tham gia Chào giá cạnh tranh thực hiện việc nhận & giữ xe hàng ngày tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Các cá nhân, tổ chức tham gia Chào giá cạnh tranh, phải báo giá cụ thể và để trong bao thư dán kín; đồng thời, cung cấp thông tin về cá nhân, tổ chức để làm cơ sở Thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ.

1. Thời gian, giá gói thầu & địa điểm nộp báo giá:

- Từ ngày 05 tháng 01 năm 2023 đến 10giờ00phút ngày 10 tháng 01 năm 2023 (nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc nộp tại buổi mở Chào giá cạnh tranh công khai).

- Giá khởi điểm là: 35.000.000đồng/ngày (ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian nhận & giữ xe trong ngày: bắt đầu từ 06giờ00phút đến 22giờ 00phút.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 11 tháng 01 năm 2023 đến 15giờ ngày 20 tháng 01 năm 2023 (nhằm ngày 20 đến ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần)

- Địa điểm nộp báo giá: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

2. Thời gian, địa điểm mở Chào giá cạnh tranh công khai:

- Vào lúc 10giờ00phút ngày 10 tháng 01 năm 2023.

- Địa điểm: Tại Phòng họp 1.01, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện.

Kính mời các cá nhân, tổ chức tham gia Chào giá cạnh tranh đến tham dự buổi Lễ xét chọn giá để ký kết hợp đồng thực hiện việc nhận & giữ xe.

Trân trọng kính mời.

 

 

Tin xem nhiều