Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 22-6: Đại tá Nguyễn Hồng Phong được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh; Đồng Nai dự kiến kêu gọi đầu tư 36 dự án ưu tiên trong quy hoạch tỉnh...

Tin nhanh audio 22-6: Đại tá Nguyễn Hồng Phong được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh; Đồng Nai dự kiến kêu gọi đầu tư 36 dự án ưu tiên trong quy hoạch tỉnh...

Tin nhanh audio 22-6: Đại tá Nguyễn Hồng Phong được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh; Đồng Nai dự kiến kêu gọi đầu tư 36 dự án ưu tiên trong quy hoạch tỉnh...

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x