En

Nhiều hoạt động tuyên truyền về hàng Việt, sản phẩm địa phương

11:03, 14/03/2023

Theo Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh (Ban Chỉ đạo 264 tỉnh), trong năm 2023, các thành viên Ban Chỉ đạo 264 tỉnh, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (gọi tắt là cuộc vận động) trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần làm cho cuộc vận động thật sự thiết thực và hiệu quả.

Theo Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh (Ban Chỉ đạo 264 tỉnh), trong năm 2023, các thành viên Ban Chỉ đạo 264 tỉnh, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (gọi tắt là cuộc vận động) trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần làm cho cuộc vận động thật sự thiết thực và hiệu quả.

Trong năm 2022 vừa qua, các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền về hàng Việt, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm địa phương.

Đơn cử, Sở Công thương đã treo 92 băng rôn tuyên truyền với thông điệp “Đẩy mạnh liên kết - Hành động vì hàng Việt!”; tuyên truyền qua 20 clip, 75 bài đăng kèm 400 hình ảnh sản phẩm giới thiệu về showroom, thông tin cơ sở, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Sở VH-TTDL thực hiện công tác quảng bá du lịch lồng ghép với tuyên truyền các sản phẩm được công nhận OCOP, sản phẩm địa phương thông qua nhiều kênh truyền thông, báo chí…

Hoàng Hải

Tin xem nhiều