.

Nhanh chóng hoàn thành báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu hồi đất sân bay Long Thành

Cập nhật lúc: 20:48, 19/03/2023 (GMT+7)
.

(ĐN)- Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 78/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc khảo sát và làm việc về cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT, Hội đồng Thẩm định nhà nước khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay trong tháng 3-2023 làm cơ sở trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án Sân bay Long Thành, việc kéo dài thời gian thực hiện, nguyên nhân…; điều phối đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kết nối, đồng bộ giữa các gói thầu thành phần theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là gói thầu thành phần 3. Phối hợp với Bộ KH-ĐT, Bộ TN-MT, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án, phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 4. Chỉ đạo, hướng dẫn ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương triển khai dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của giai đoạn 1 để bàn giao cho các chủ đầu tư, đảm bảo hoàn thành trong tháng 3-2023; phối hợp chặt chẽ, tích cực với Bộ KH-ĐT, Hội đồng Thẩm định nhà nước để hoàn thiện Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

ACV chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ vướng mắc trong quá trình triển khai.      

P.T