.

Nguồn vật liệu đáp ứng đủ cho dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Cập nhật lúc: 21:30, 15/03/2023 (GMT+7)
.

(ĐN)- Tin từ Bộ GT-VT cho biết, nguồn vật liệu thông thường theo kết quả khảo sát hiện nay cơ bản đủ trữ lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Tuy nhiên, do trong khu vực đang triển khai đồng thời nhiều dự án nên có khả năng công suất khai thác từng mỏ đã khảo sát không đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Theo hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu dự kiến, dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sẽ sử dụng 12 mỏ đá với trữ lượng khoảng 204 triệu m3; 3 mỏ cát với tổng trữ lượng hơn 49 triệu m3 và sử dụng đất tại 8 mỏ với 34 triệu m3.

Trong khi đó, kết quả tính toán nhu cầu vật liệu thông thường phục vụ dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 cần hơn 9 triệu m3 đá, cát, đất.

P.T