.

Ban hành quy định về lựa chọn đơn vị tư vấn giá đất cụ thể

Cập nhật lúc: 20:49, 19/03/2023 (GMT+7)
.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tổ chức xác định giá đất cụ thể và quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, để xác định giá đất cụ thể, tỉnh cho phép lựa chọn đơn vị tư vấn. Trường hợp hợp đồng tư vấn xác định giá đất có giá trị dưới 500 triệu đồng thì áp dụng phương thức chỉ định thầu (quy trình chỉ định thầu rút gọn); còn hợp đồng trên 500 triệu đồng thì áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi.

Kinh phí xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xác định giá khởi điểm để đấu giá được bố trí từ ngân sách nhà nước. Kinh phí xác định giá đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất do đơn vị sử dụng đất chi trả.

Lê An