En

Con số và sự kiện

09:08, 14/08/2021

Tại phiên họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chính phủ đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 gồm 23 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%.

* Tại phiên họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chính phủ đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 gồm 23 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%.

 * Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Hiện cả nước tiêm được 11 triệu/18 triệu liều vaccine đã cấp (đạt 65%) và số liệu đang cập nhật hơi chậm so với tốc độ tiêm.

Tin xem nhiều