Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường đa ngôn ngữ để hòa nhập với giáo dục và xã hội

09:02, 19/02/2021

Đó là chủ đề của Ngày quốc tế Tiếng mẹ đẻ lần thứ 22-2021, được UNESCO tổ chức trực tuyến tại Paris (Pháp) vào ngày 19-2.

Đó là chủ đề của Ngày quốc tế Tiếng mẹ đẻ lần thứ 22-2021, được UNESCO tổ chức trực tuyến tại Paris (Pháp) vào ngày 19-2.


Những năm đầu đời của trẻ là giai đoạn quan trọng cho giao tiếp và phát triển ngôn ngữ.  Nguồn: Dreamstime
Những năm đầu đời của trẻ là giai đoạn quan trọng cho giao tiếp và phát triển ngôn ngữ. Nguồn: Dreamstime

 

Khi thế giới phải đối mặt với sự gián đoạn chưa từng có đối với ngành Giáo dục do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UNESCO công nhận ngôn ngữ và đa ngôn ngữ có thể thúc đẩy sự hòa nhập của nhân loại và mục tiêu phát triển bền vững trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Giáo dục phải bắt đầu từ những năm đầu đời của trẻ dựa trên ngôn ngữ đầu tiên hoặc tiếng mẹ đẻ vì sự chăm sóc và giáo dục mầm non là nền tảng của việc học.

Hội thảo trực tuyến Ngày quốc tế Tiếng mẹ đẻ năm 2021 trên website UNESCO được phiên dịch cùng lúc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và có cả ngôn ngữ ký hiệu quốc tế, bao gồm 2 chủ đề phụ: Xem xét lại chính sách hòa nhập và thực hành trong việc dạy và học trong bối cảnh đa ngôn ngữ; Tăng cường khả năng hòa nhập thông qua đa ngôn ngữ, kể cả ngôn ngữ ký hiệu trong giáo dục và chăm sóc mầm non.

Ngày quốc tế Tiếng mẹ đẻ được tổ chức vào ngày 21-2 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về ngôn ngữ học, sự đa dạng văn hóa và đa ngôn ngữ.

Minh Dũng

 

 

(biên dịch theo events.unesco.org)


Tin xem nhiều