Có thể nghỉ đến 50 ngày theo giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Cập nhật lúc 08:56, Thứ Bảy, 18/02/2023 (GMT+7)

Đó là một trong những quy định mới được quy định tại Thông tư 18/2022/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-2-2023.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành

Giám đốc BHXH tỉnh PHẠM MINH THÀNH đã có cuộc trao đổi với Báo Đồng Nai về một số quy định mới liên quan đến giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH quy định tại thông tư nêu trên.

* Trường hợp nào người lao động có thể nghỉ đến 50 ngày theo GCN nghỉ việc hưởng BHXH, thưa ông?

- Khoản 12, Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT quy định: Một lần khám chỉ được cấp 1 GCN nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCN nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo Chương trình chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp người lao động bị sẩy thai, phá thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì thời gian nghỉ tối đa theo quy định của Luật BHXH năm 2014, nhưng không quá 50 ngày cho một lần cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH.

* Nếu người lao động đi khám nhiều bệnh trong cùng một ngày thì giải quyết hưởng chế độ ra sao?

- Thông tư 18/2022/TT-BYT quy định rõ hơn quyền lợi của người lao động khi đi khám nhiều bệnh trong cùng một ngày. Theo đó, trường hợp người lao động khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp một GCN nghỉ việc hưởng BHXH và được giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với bệnh có chế độ cao nhất.

 Riêng người bị Covid-19, việc cấp GCN nghỉ việc thực hiện ra sao, thưa ông?

- Việc cấp giấy ra viện và GCN nghỉ việc hưởng BHXH cho người bị Covid-19 được quy định như sau: Người bệnh sau khi kết thúc điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh được cấp giấy ra viện hoặc GCN nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp đã điều trị Covid-19 nhưng chưa được cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH, người bệnh có thể đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã điều trị cấp giấy ra viện hoặc GCN nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 đã giải thể thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao phụ trách quản lý, điều hành cấp, hoặc cấp lại, hoặc cấp mới GCN nghỉ việc hưởng BHXH cho người bệnh.

Nhân viên Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Ảnh: K.Liễu
Nhân viên Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Ảnh: K.Liễu

* Ông có thể nói cụ thể hơn về quy định cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH do người lao động mắc bệnh Covid-19?

- Khoản 13, Điều 1, Thông tư 18/2022/TT-BYT đã bổ sung Điều 20a vào Điều 20 của Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH cho người nhiễm Covid-19. Cụ thể, người nhiễm Covid-19 điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây được cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 được thành lập theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 168/NQ-CP (cụ thể như: bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, bệnh viện điều trị Covid-19, bệnh viện hồi sức cấp cứu Covid-19, trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19).

Người lao động được yêu cầu cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH nếu đi khám mà chưa được cấp. Lưu ý phần ngày/tháng/năm cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH phải trùng với ngày người lao động đến khám bệnh. Trường hợp đợt khám bệnh kéo dài từ 2 ngày trở lên thì ngày/tháng/năm cấp phải trùng với ngày cuối cùng của đợt người lao động đến khám bệnh và cần được chỉ định nghỉ ngoại trú.

Trong quá trình thực hiện quy định mới này, nếu chưa nắm rõ hoặc chưa hiểu vấn đề nào người lao động và các đơn vị sử dụng lao động có thể liên hệ BHXH gần nhất để được hướng dẫn.

* Xin cảm ơn ông!

Khoản 8, Điều 1, Thông tư 18/2022/TT-BYT quy định: Đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. Người lao động được quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp chi trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Kim Liễu (thực hiện)

.
.
;
.
.