En

Hộ khẩu tạm trú có được cấp căn cước công dân?

09:11, 17/11/2019

Một người dân ở TP.Biên Hòa thắc mắc: Hiện tại tôi đang tạm trú (có sổ tạm trú) tại phường Trảng Dài nhưng sổ hộ khẩu thường trú lại ở TP.Hà Nội. Tôi có thể làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại Đồng Nai không?

Một người dân ở TP.Biên Hòa thắc mắc: Hiện tại tôi đang tạm trú (có sổ tạm trú) tại phường Trảng Dài nhưng sổ hộ khẩu thường trú lại ở TP.Hà Nội. Tôi có thể làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại Đồng Nai không?

Nội dung trên được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh trả lời như sau: Hiện tại, Bộ Công an chưa triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nên Công an tỉnh chưa thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân cho người dân có hộ khẩu thường trú ở Đồng Nai.

Hiện nay, Công an tỉnh chỉ tiếp nhận thủ tục cấp thẻ căn cước công dân đối với trường hợp công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân 12 số ở địa phương khác, nay chuyển hộ khẩu thường trú về tỉnh Đồng Nai.

Do bạn có hộ khẩu thường trú tại TP.Hà Nội nên theo Điều 24 của Luật Căn cước, nếu có nhu cầu cấp thẻ căn cước công dân, bạn liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội để được cấp theo quy định.

Kim Liễu (ghi)

Tin xem nhiều