Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiệm thu đề tài về phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của Đồng Nai

03:03, 15/03/2023

(ĐN)- Ngày 15-3, Sở KH-CN tổ chức hội đồng KH-CN đánh giá kết quả đề tài Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.Đề tài do Trung tâm Công nghệ môi trường thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam thực hiện từ tháng 3-2021 đến tháng 2-2023. 

(ĐN)- Ngày 15-3, Sở KH-CN tổ chức hội đồng KH-CN đánh giá kết quả đề tài Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.Đề tài do Trung tâm Công nghệ môi trường thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam thực hiện từ tháng 3-2021 đến tháng 2-2023. 

TS Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH-CN chủ trì cuộc họp
TS Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH-CN chủ trì cuộc họp

Các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu nghiệm thu, đồng thời đề nghị chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung cho phù hợp để có cơ sở trình UBND tỉnh triển khai ứng dụng vào thực tiễn.

Theo đó, đơn vị thực hiện đề tài đã tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, đánh giá hiện trạng và dự báo phát thải các loại khí nhà kính trên địa bàn tỉnh theo 5 lĩnh vực phát sinh khí nhà kính đến năm 2030, bao gồm: quá trình hoạt động tiêu thụ năng lượng phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, hoạt động của khu dân cư; quá trình hoạt động ngành công nghiệp; quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất trên địa bàn; quá trình hoạt động xử lý chất thải… 

Qua đó, đánh giá tiềm năng giảm thiểu khí nhà kính và đề xuất các giải pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu khí nhà kính trên địa bàn Đồng Nai…

Hạnh Dung

Tin xem nhiều