Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức Đảng có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt được thí điểm sinh hoạt trực tuyến

02:02, 19/02/2023

(ĐN) - Để có giải pháp sinh hoạt Đảng phù hợp, Ban Bí thư đã có Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27-12-2022 về thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ Đảng ở chi bộ đông đảng viên.

(ĐN) - Để có giải pháp sinh hoạt Đảng phù hợp, Ban Bí thư đã có Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27-12-2022 về thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ Đảng ở chi bộ đông đảng viên.

Sinh hoạt định kỳ ở Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Changshin Việt Nam
Sinh hoạt định kỳ ở Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Changshin Việt Nam

Tại hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, ngày 17-2-2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, Hướng dẫn số 03-HD/TW chỉ rõ phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm; các nguyên tắc, nội dung và cách thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt theo tổ Đảng.

Về sinh hoạt Đảng trực tuyến, đảng bộ cơ sở và chi bộ có trên một nửa số đảng viên (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt Đảng, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng) do điều kiện công tác có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt không thể sinh hoạt đảng trực tiếp tại cùng một địa điểm thì được thí điểm sinh hoạt trực tuyến.

Tính chất đặc thù là: đảng viên sinh sống, công tác, lao động, học tập phân tán trên địa bàn rộng, gồm đảng viên ngoài cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đảng viên công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau. Đảng viên sinh sống, công tác, lao động, học tập không thường xuyên, không liên tục tại cùng một địa điểm, gồm: đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên là sinh viên trong thời gian nghỉ hè. Đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ không thể rời vị trí công tác, gồm: đảng viên thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, y tế, kiểm lâm; đảng viên là thuyền viên làm việc trên tàu tuyến quốc tế, các công trình biển, hải đảo.

Hoàn cảnh đặc biệt là: đảng viên ở nơi chịu ảnh hưởng của thiên tai, địa bàn bị cô lập kéo dài hoặc nơi có dịch bệnh phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, không được tập trung đông người theo quy định của pháp luật.

Chi bộ được thực hiện thí điểm sinh hoạt Đảng theo tổ Đảng là chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên và có thành lập tổ Đảng.

Việc thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt chỉ thực hiện ở những nơi có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Đảng bộ cơ sở có tính chất đặc thù được áp dụng sinh hoạt trực tuyến không quá 1 lần/năm; chi bộ có tính chất đặc thù được áp dụng không quá 3 lần/năm. Đảng bộ cơ sở, chi bộ do hoàn cảnh đặc biệt được sinh hoạt trực tuyến thì ngay sau khi trở lại bình thường phải sinh hoạt trực tiếp theo quy định…

Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Hướng dẫn 03-HD/TW có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30-6-2025. Qua việc thực hiện thí điểm này để đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, giải pháp sinh hoạt Đảng phù hợp.

Phương Hằng

Tin xem nhiều