Ra mắt cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật lúc 19:38, Thứ Tư, 01/02/2023 (GMT+7)

Theo Ban Nội chính Trung ương, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1-2-2013 - 1-2-2023), ngày 2-2, lễ ra mắt cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản. Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Cuốn sách gồm khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần.

TTXVN

.
.
;
.
.