En

Năm 2023, tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế

08:01, 25/01/2023

(ĐN) - Tin từ Cục Thuế Đồng Nai cho biết, trong năm 2023, ngành thuế sẽ chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế để tăng thu cho ngân sách nhà nước và tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh công bằng. Kế hoạch năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của Đồng Nai là gần 61,7 ngàn tỷ đồng.

(ĐN) - Tin từ Cục Thuế Đồng Nai cho biết, trong năm 2023, ngành thuế sẽ chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế để tăng thu cho ngân sách nhà nước và tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh công bằng. Kế hoạch năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của Đồng Nai là gần 61,7 ngàn tỷ đồng.

Giải quyết các thủ tục hành chính về thuế tại Cục Thuế Đồng Nai
Giải quyết các thủ tục hành chính về thuế tại Cục Thuế Đồng Nai

Theo đó, ngành thuế tiếp tục phối hợp các sở, ngành trong công tác cung cấp thông tin liên quan đến việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyển nhượng vốn, bán doanh nghiệp và chuyển nhượng dự án, các doanh nghiệp lỗ nhiều năm để đấu tranh ấn định thuế...; đẩy mạnh kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; thực hiện giám sát kịp thời, đầy đủ các hồ sơ thuế do người nộp thuế gửi đến để yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung các hồ sơ nếu phát hiện có sai sót hoặc thiếu thông tin, nhằm hạn chế tối đa việc thất thu ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ngành thuế thực hiện căn cứ biểu tỷ suất bình quân ngành để tiếp tục rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời các doanh nghiệp có rủi ro về thuế để mời làm việc và yêu cầu kê khai bổ sung thuế (nếu có).

Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều