En

Thanh niên với công nghệ thông tin và chuyển đổi số

06:11, 10/11/2022

(ĐN) – Đây là chủ đề của buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2022 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì diễn ra chiều 10-11. 

(ĐN) – Đây là chủ đề của buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2022 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì diễn ra chiều 10-11. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi đối thoại
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, cán bộ, đoàn viên thanh niên đại diện cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã đặt ra nhiều vấn đề. Trong đó, có việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên. 

Một số ý kiến của cán bộ, đoàn viên cũng đề cập đến vấn đề hỗ trợ tiếp cận công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử, đảm bảo an ninh trên không gian mạng… nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Dịp này, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã trao đổi làm rõ thêm các vấn đề mà cán bộ, đoàn viên thanh niên đặt ra tại buổi đối thoại; đề xuất các giải pháp nhằm định hướng thanh niên tham gia thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Cán bộ, đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi đối thoại
Cán bộ, đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi đối thoại

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc tham mưu, chuẩn bị tổ chức buổi đối thoại. Đây vừa là dịp để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; đồng thời cũng là cơ hội để lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trao đổi, thông tin thêm về các vấn đề mà thanh niên quan tâm liên quan đến chuyển đổi số. 

Bên cạnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên tại buổi đối thoại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị đơn vị tham mưu tổng hợp các ý kiến để có phương án giải quyết, sau đó sẽ chuyển Tỉnh đoàn để thông tin đến cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cũng đề nghị Tỉnh đoàn đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng; đồng thời chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về nội dung chuyển đổi số sát với người dân, để từ đó phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu và thực hiện chuyển đổi số. Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng xem lại các dự án khởi nghiệp của thanh niên có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để đề xuất Sở KH-CN có hướng hỗ trợ. Riêng các ngành cần rà soát, đánh giá lại các ứng dụng đã triển khai và tiến hành loại bỏ những ứng dụng không hiệu quả, tập trung đầu tư cho các ứng dụng hiệu quả…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều