En

Hôm nay có gì? Ngày 23-11-2022

08:11, 23/11/2022

Ở cấp trung ương, hôm nay diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ X (mở rộng).

Ở cấp trung ương, hôm nay diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ X (mở rộng).

Trong tỉnh có các cuộc họp đáng chú ý như: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài về tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2022; lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; họp thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh…

Lâm Viên (tổng hợp)

Đồ họa: Hải Quân

Tin xem nhiều