Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần nghiên cứu mô hình phát triển vùng hiệu quả nhất

06:07, 14/07/2022

Ngày 14-7, Bộ KH-ĐT và Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 ngày 29-8-2005 và Kết luận số 27 ngày 2-8-2012 của Bộ Chính trị về phát triển KH-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam bộ và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Ngày 14-7, Bộ KH-ĐT và Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29-8-2005 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 2-8-2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam bộ (ĐNB) và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

 Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các vụ của Bộ KH-ĐT. Về phía tỉnh Đồng Nai, tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo và lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương.

* Đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế

Chủ tịch UBDN tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cụ thể hóa các nội dung vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Mục tiêu của Đồng Nai đặt ra là tập trung đầu tư phát triển những ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế của tỉnh; huy động cao nhất nguồn lực toàn xã hội, trong nước và nước ngoài, tạo sự phát triển nhanh chóng và bền vững, phát triển cân đối, hài hòa giữa các tiểu vùng trong tỉnh, góp phần cùng các tỉnh, thành đưa Vùng ĐNB và Vùng KTTĐPN trở thành vùng động lực, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị

Trong 15 năm qua (từ năm 2005-2020), kinh tế của Đồng Nai tiếp tục phát triển ở tất cả các lĩnh vực. Việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khuyến khích khởi nghiệp đã mang lại kết quả quan trọng cho sự phát triển kinh tế theo đúng định hướng nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân mỗi năm tăng hơn 10,2%; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng GRDP ngành công nghiệp - xây dựng, ngành dịch vụ và giảm ngành nông - lâm - nghiệp. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt hơn 115 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng trên 5 ngàn USD.

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn được tích cực thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động GD-ĐT có chuyển biến, chất lượng GD-ĐT được nâng lên.

Công tác bảo vệ môi trường, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng được quan tâm, chú trọng đầu tư tạo tiền đề để phát triển bền vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

* Cần có “chỉ huy vùng”, tạo được nguồn lực chung để phát triển

Về liên kết vùng, Đồng Nai đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong quy hoạch phát triển vùng. Phối hợp với các địa phương bạn tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại… Tuy nhiên, trong liên kết vùng vẫn còn tồn tại nhiều han chế, đặc biệt là thiếu có chế phối hợp liên vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, để liên kết vùng có hiệu quả thì phải thực hiện được 3 nội dung gồm: phải có được một “chỉ huy” vùng thực sự có quyền lực, tạo sự thống nhất; phải có nguồn lực chung của vùng, đây là yếu tố quan trọng và phải có động lực phải triển cho mỗi địa phương trong vùng. Đồng thời, vùng cũng phải có được quy hoạch tốt để phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương, đặc biệt là quy hoạch lại hệ thống giao thông kết nối hướng về 2 tâm phát triển mới của vùng là Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng biển Cái Mép - Thị Vải.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, liên kết Vùng ĐNB và Vùng KTTĐPN thời gian qua còn lỏng lẻo và chưa mang lại hiệu quả cao.

Trong đó, nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng này là do hệ thống pháp luật chưa có quy định cụ thể về chính quyền cấp vùng. Điều này dẫn đến không có bộ máy điều hành vùng, không có nguồn ngân sách vùng để phục vụ phát triển. Do đó, từ thực tiễn tổng kết, vấn đề liên kết phát triển vùng phải được nghiên cứu bài bản và rõ hơn. Bộ KH-ĐT đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu mô hình phát triển vùng hiệu quả nhất. Các địa phương, trong đó có Đồng Nai cần nghiên cứu, đóng góp để xây dựng mô hình phát triển vùng.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều