En

Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về tín dụng chính sách

04:11, 10/11/2021

(ĐN) - Sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh, Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) Việt Nam vừa phát động lại Cuộc thi "Tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn".

 

(ĐN) - Sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) Việt Nam vừa phát động lại Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”.

Theo đó, cuộc thi tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm được thực hiện trực tuyến trong 2 tuần trên hệ thống website của Ngân hàng CSXH Việt Nam: thitructuyen.vbsp.vn, gồm: tuần 1 từ ngày 8 đến ngày 12-11 và tuần 2 từ ngày 15 đến ngày 19-11. Trong thời gian 5 phút, người dự thi phải trả lời xong bộ đề bao gồm 20 câu hỏi với nội dung liên quan đến Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Ngân hàng CSXH và các quy định của pháp luật về công đoàn.

Người thắng cuộc là người đạt điểm cao nhất với thời gian làm bài ít nhất. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi kỳ thi, gồm: 1 giải nhất 3 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải 2 triệu đồng; 6 giải ba, mỗi giải 1,5 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Riêng giải chung cuộc xét cho những người tham gia đủ các kỳ thi đạt tổng số điểm cao nhất với thời gian làm bài ít nhất. Trường hợp có nhiều người đạt tổng số điểm bằng nhau thì xét tổng thời gian làm bài thi của từng người, xếp theo thứ tự tổng thời gian làm bài từ thấp đến cao. Giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất 10 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 6 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải tập thể cho đơn vị có cá nhân đạt giải cao; tập thể có nhiều người tham gia dự thi.

Sông Thao

Tin xem nhiều