En

Kiểm soát, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em

05:11, 07/11/2021

(ĐN) – UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 nhằm mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em, đảm bảo tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

(ĐN) – UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 nhằm mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em, đảm bảo tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ em là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em. Trong ảnh: Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, TP.Biên Hòa trong giờ ra chơi – ảnh chụp ngày 5-4-2021 (Ảnh: Nga Sơn)
Đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ em là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em. Trong ảnh: Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, TP.Biên Hòa trong giờ ra chơi – ảnh chụp ngày 5-4-2021 (Ảnh: Nga Sơn)

Để thực hiện được mục tiêu tổng quát nói trên, UBND tỉnh đã đề ra 3 mục tiêu, 17 chỉ tiêu cụ thể và 8 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Theo đó ,từ nay đến năm 2030, các nhiệm vụ, giải pháp mà các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện là tăng cường hơn nữa công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Đồng thời hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; tiếp tục triển khai dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Trong giai đoạn này, các ngành, các cấp cũng tập trung tổ chức các chương trình, hoạt động nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em của các cấp, các ngành, các đoàn thể.

Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện từ nay đến năm 2030. Trong đó, các ngành, các cấp nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; hướng dẫn các xã, phương, thị trấn thực hiện các tiêu chí  cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em…

Bên cạnh đó, cần tăng cường giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em và các hình thức khác (như: ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, tự tử…).

Ngoài việc tăng cường hợp tác, vận động hỗ trợ từ các tổ chức, sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng, người dân; cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phát hiện kịp thời các khu vực tiềm ẩm nguy cơ để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi gây tai nạn, thương tích trẻ em…

Nga Sơn

Tin xem nhiều