Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Cập nhật lúc 15:37, Thứ Năm, 22/04/2021 (GMT+7)

(ĐN) – Sáng 22-4, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh) đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trường ban thường trực Ban chỉ đạo PTTDĐKXDĐSVH tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn
Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn

Các đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, đồng chí Thái Bảo khẳng định trong thời gian qua công tác bình đẳng giới luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đảng luôn xác định công tác cán bộ nữ là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, công chức nữ trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều cơ chế chính sách ưu tiên cho cán bộ nữ được ban hành và triển khai thực hiện góp phần từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, phát huy tài năng, trí tuệ và nâng cao địa vị của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, chính quyền trong tỉnh vẫn chưa đạt chỉ tiêu mà Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đề ra. Ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có nữ lãnh đạo quản lý.

ác nữ ứng cử viên thực hành trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử
Các nữ ứng cử viên thực hành trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử

Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua hoạt động này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc trong công tác lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ; phát huy vai trò, vị thế của đội ngũ nữ cán bộ các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới. Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đề nghị cán bộ nữ tham gia tập huấn thực hiện nghiêm túc chương trình tập huấn; nghiên cứu, tiếp thu các nội dung truyền đạt của báo cáo viên.

Tham gia tập huấn, gần 60 nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã được nghe TS.Nguyễn Hải Long, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội chia sẻ kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử.

Ngoài chuyên đề này, vào chiều 29-4, các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh sẽ được tập huấn chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ; vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nga Sơn

.
.
;
.
.