.

Khảo sát việc thực hiện văn phòng phục vụ chung

Cập nhật lúc: 15:57, 22/04/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 22-4, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Tỉnh ủy Đồng Nai về việc thực hiện Quy định 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với đoàn.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng

Theo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, thời điểm trước ngày 25-7-2018, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy có 6 đơn vị, với 30 phòng trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch 166-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, Ban TVTU đã xây dựng Đề án “Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ cấp ủy tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy”, theo đó các bộ phận kế toán, thủ quỹ, lưu trữ, lái xe và phục vụ của các ban Đảng chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy, từ đó giảm được 18 người ở các ban Đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cũng đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm được 7 phòng, 7 chức danh trưởng phòng và 14 chức danh phó phòng.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong ở các ban Đảng và sau khi các bộ phận kế toán, thủ quỹ, lưu trữ, lái xe và phục vụ của các ban Đảng chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung cho Tỉnh ủy đã giảm được biên chế, giảm chi phí; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Tuy nhiên theo lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, trong Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư chỉ quy định cụ thể tên gọi các phòng trực thuộc của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy mà không quy định tên gọi các phòng trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nên đơn vị này lúng túng khi cụ thể hóa, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc. Hướng dẫn 37-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội có quy định, khi tuyển dụng công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan Đảng từ cấp tỉnh đến cấp huyện phải là đảng viên, dẫn đến thực trạng các ban Đảng thiếu biên chế nhưng khó tuyển được công chức đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu.

Đối với thực hiện văn phòng phục vụ chung, về lĩnh vực tài chính đã gây nhiều áp lực cho phòng chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy vì khối lượng công việc tăng lên rất nhiều; trong khi đó ở các ban Đảng dù việc kế toán đã chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy, không còn biên chế cho nhiệm vụ này nhưng các ban Đảng vẫn phải bố trí 1 công chức để phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, thực hiện kiêm nhiệm một số nội dung công việc của kế toán để thực hiện nhiệm vụ tài chính của đơn vị mình, như lập dự toán hàng năm, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt, tạm ứng kinh phí cho các hoạt động của ban mình, lập chứng từ đề xuất và đề nghị thanh toán…Đồng thời, khi thực hiện văn phòng phục vụ chung, ở bộ phận lái xe, một số ban Đảng thường phát sinh công việc đột xuất, phải làm việc nhiều nhưng khi cần xe đi công tác thì không chủ động được xe, do phải phụ thuộc vào việc điều xe từ khâu trung gian là Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước những thuận lợi và bất cập từ việc thực hiện Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, có ý kiến cho rằng, nên trở lại mô hình hoạt động của các ban Đảng như trước đây để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; nhưng cũng có ý kiến nêu, mô hình văn phòng phục vụ chung như hiện nay là tốt, tuy nhiên phải khắc phục ở lĩnh vực tài chính, giao hết nhiệm vụ này về Văn phòng Tỉnh ủy, không còn khâu trung gian ở các ban Đảng với Văn phòng Tỉnh ủy, như thế để các ban Đảng chỉ tập trung làm nhiệm vụ chuyên môn ở lĩnh vực công tác của đơn vị mình.

Qua các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, có 2 xu hướng đặt ra trong việc thực hiện Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, là: trở lại mô hình cũ và thực hiện như quy định mới, song quan trọng là phải trả lời được vấn đề bản chất ở đây là cái gì, làm sao phát huy được vai trò và nguồn lực của các ban Đảng trong việc tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Tới đây Tỉnh ủy sẽ sơ kết việc thực hiện Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư để đánh giá sâu hơn những ưu điểm, khó khăn, bất cập trong vấn đề này, qua đó cái tốt thì phát huy, những bất cập thì phải tháo gỡ, từ đó để các đơn vị chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch cho biết, Đồng Nai đã thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư. Nếu Đồng Nai thấy việc thực hiện như Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư là tốt thì tiếp tục thực hiện, nhưng cần khắc phục ở công tác kế toán chung cho các ban Đảng. Đồng chí cũng cho biết, Quy định 04-QĐi/TW của Ban Bí thư có độ “mở”, có những quy định “mềm”, vì thế mỗi địa phương đang có cách làm khác nhau. Sau đợt khảo sát ở các địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ báo cáo Ban Bí thư để có chỉ đạo thực hiện thống nhất trong cả nước.

Phương Hằng