En

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đồng Nai bầu 81 đại biểu

01:02, 28/02/2021

(ĐN) - Theo Nghị quyết số 44 của Ủy ban bầu cử tỉnh về số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh là 27 đơn vị.

 

(ĐN) - Theo Nghị quyết số 44 của Ủy ban bầu cử tỉnh về số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh là 27 đơn vị.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục, giới thiệu người ứng cử và lập hồ sơ nộp ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục, giới thiệu người ứng cử và lập hồ sơ nộp ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng theo nghị quyết này, số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đã được ấn định. Trong đó, riêng TP.Biên Hòa có số đơn vị bầu cử là 7 đơn vị; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị là 3 đại biểu.

Đối với các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú và TP. Long Khánh, mỗi đơn vị có số đơn vị bầu cử HĐNĐ tỉnh là 2 đơn vị và số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị là 3. Theo đó, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đồng Nai được bầu 81 đại biểu; số lượng đại biểu được giới thiệu là 135 đại biểu.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều