En

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 7 đến 13-12-2020)

08:12, 06/12/2020

- Ngày 7-12: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ GT-VT về bàn giao đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

* Trong nước:

- Ngày 9 và 10-12: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

- Ngày 11 và 12-12: Hội nghị Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 (khóa XII), nhiệm kỳ 2018-2023.

* Trong tỉnh:

- Ngày 7-12: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ GT-VT về bàn giao đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

- Ngày 8-12: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Ngày 10-12: Hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban TVTU về thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 11-12: Lễ giao chỉ tiêu năm 2021; lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh.

Lâm Viên

 

Tin xem nhiều