.

Phấn đấu chi trả chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm xã hội một lần không dùng tiền mặt đạt 100%

Cập nhật lúc: 20:49, 01/07/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, tính đến tháng 6-2020, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị mới đạt 28%, tỷ lệ người nhận trợ cấp BHXH một lần qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh là 92%.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chế độ BHXH tại cơ quan BHXH tỉnh.
Người dân giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chế độ BHXH tại cơ quan BHXH tỉnh.

Để thực hiện đạt 100% người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH tỉnh vừa có công văn yêu cầu BHXH cấp huyện sớm xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp cụ thể từng năm; tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan bưu điện, ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng trên địa bàn có các biện pháp đẩy mạnh sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng; tăng cường tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt; phối hợp, tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong công tác chi trả trợ cấp BHXH.

An Yên