Tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật lúc 21:11, Thứ Sáu, 20/12/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Trong năm 2019, TP.Biên Hòa đã hướng dẫn thành lập mới thêm 4 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX trên địa bàn thành phố lên 70 HTX. Để duy trì hoạt động của các HTX, TP.Biên Hòa đã tổ chức kiểm tra tình hình và đôn đốc hoạt động của các HTX trên địa bàn theo đúng Luật HTX năm 2012. Đồng thời, phối hợp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách kinh tế hợp tác năm 2019 của 30 phường, xã.

Trong năm 2020, thành phố tiếp tục thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn. Theo đó, tăng cường năng lực quản lý, điều hành của Nhà nước về kinh tế tập thể, củng cố, kiện toàn, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kiểm tra sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ cá thể. Triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị định, thông tư hướng dẫn về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

Vy Vy

.
.
;
.
.