En

Phê duyệt đề cương xây dựng đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững

10:09, 06/09/2019

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề cương xây dựng đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề cương xây dựng đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hoạt động của một doanh nghiệp chế biến gỗ tại TP.Biên Hòa
Hoạt động của một doanh nghiệp chế biến gỗ tại TP.Biên Hòa. Ảnh: V.Thế

Đề án có mục tiêu phát triển sản xuất, chế biến lâm sản ổn định, bền vững, góp phần đưa ngành sản xuất, chế biến lâm sản thành một ngành kinh tế mũi nhọn góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến nói riêng và kinh tế - xã hội của địa phương nói chung. Việc xây dựng đề án phải phù hợp với chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tuân thủ các nguyên tắc, đảm bảo đề án sát thực tế, gắn với phát triển vùng nguyên liệu ổn định bền vững và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; từng bước đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ, đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả cao nhất các nguồn lực và lợi thế của địa phương. Quyết định cũng nêu rõ, để thực hiện nội dung cần thu thập nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề án chế biến gỗ và xây dựng đề cương kỹ thuật, dự toán kinh phí.

Đề án được thực hiện trong 9 tháng sau khi đề cương được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh.

P.V

Tin xem nhiều