En

Tháng 5 hoàn thành xây dựng đề án chuẩn nghèo mới

05:04, 13/04/2014

(ĐN) - Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Lê Thị Mỹ Phượng cho biết, hiện Sở đang tiếp tục cùng các ngành liên quan hoàn thiện Dự thảo Chuẩn nghèo mới theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

(ĐN) - Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Lê Thị Mỹ Phượng cho biết, hiện Sở đang tiếp tục cùng các ngành liên quan hoàn thiện Dự thảo Chuẩn nghèo mới theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Theo đó, việc xây dựng chuẩn nghèo mới sẽ dựa trên 8 tiêu chí, gồm: Thu nhập, giáo dục, y tế, các chế độ an sinh xã hội (gồm 3 trụ cột: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội thường xuyên), nhà ở, diện tích nhà ở cho mỗi một người, an ninh trật tự và hòa nhập xã hội cho các đối tượng (gồm: người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật).

Cũng theo Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Lê Thị Mỹ Phượng, dự kiến trong tháng 5 tới đây, việc xây dựng dự thảo sẽ được hoàn thành để trình UBND tỉnh và thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều