Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Phạm Tùng
16:04, 15/11/2023

(ĐN)- Ngày 15-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tập trung phân tích những thuận lợi và khó khăn của tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực thời gian qua. Đánh giá, phân tích thực trạng phát triển kinh tế và tổ chức các hoạt động kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Từ đó, góp ý dự báo các tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh và các vấn đề đặt ra để phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế.

Góp ý vào các phương án kết nối, bố trí không gian các công trình, dự án trọng điểm; quy hoạch khu vực nông thôn, định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phương án quy hoạch hệ thống đô thị gắn với giao thông kết nối đồng bộ.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu tập trung phân tích nhiều phương án phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng, mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe; phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục - đào tạo, thu hút nguồn nhân lực theo nhu cầu phát triển trên địa bàn tỉnh; phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới văn hóa, thể thao du lịch tỉnh trong giai đoạn tới…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà cho biết, hội nghị đã nhận được 11 lượt ý kiến trao đổi, phản biện trực tiếp từ các đại biểu và 15 bài tham luận, phản biện của nhiều chuyên gia, hội đồng tư vấn, các tổ chức hội, liên hiệp hội, tổ chức chính trị - xã hội.

Các ý kiến đóng góp này sẽ được tổng hợp gửi cơ quan chủ trì soạn thảo lập dự thảo quy hoạch của tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo giải trình để hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều