En

Thông báo của Bộ Công thương về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

04:04, 20/04/2020

Thông báo của Bộ Công thương về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

VB-gia-dien-2698--BCT-ngay-16.4.jpg
VB-gia-dien-2698--BCT-ngay-16.4_2.jpg

 

Tin xem nhiều