Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 10-11: Thêm 4 dự án triệu đô đầu tư vào Đồng Nai; Các bên nói gì về vụ cá chết sau khi súc rửa ống nước ở Khu công nghiệp Dầu Giây?; Cử tri kiến nghị xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các công viên…

Tin nhanh audio 10-11: Thêm 4 dự án triệu đô đầu tư vào Đồng Nai; Các bên nói gì về vụ cá chết sau khi súc rửa ống nước ở Khu công nghiệp Dầu Giây?; Cử tri kiến nghị xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các công viên…

Thêm 4 dự án triệu đô đầu tư vào Đồng Nai; Các bên nói gì về vụ cá chết sau khi súc rửa ống nước ở Khu công nghiệp Dầu Giây?; Cử tri kiến nghị xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các công viên…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x