En

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa và giá trị cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của TBT Nguyễn Phú Trọng

08:03, 29/03/2023

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: dangcongsan.vn
Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: dangcongsan.vn

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. 

* Kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian qua -  biểu hiện của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. Cuốn sách có giá trị như kim chỉ nam cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngay khi cuốn sách ra mắt bạn đọc, thông qua các nền tảng mạng xã hội, các website, các thành phần bất mãn chống phá, các thế lực thù địch đã cố tình xuyên tạc, chống phá, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam. Qua đó gây hoang mang, dao động niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta phát động. Vì vậy, vạch mặt, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái này nhằm khẳng định ý nghĩa và giá trị của cuốn sách là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

* Phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

Luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng, “việc xuất bản cuốn sách là nhằm mục đích “đánh bóng tên tuổi của Tổng bí thư”, rằng “cuốn sách không hề có ý nghĩa, là mang tính mị hoặc quần chúng nhân dân”, “phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức và không thể thành công nếu không thay đổi chế độ chính trị, chấp nhận đa nguyên, đa đảng” (?!)

Xin được khẳng định, việc cho rằng xuất bản cuốn sách là nhằm “đánh bóng tên tuổi của Tổng bí thư” là lối suy nghĩ thiển cận và ngô nghê. Bởi nếu muốn đánh bóng tên tuổi của Tổng bí thư thì chúng ta sẽ có nhiều cách khác hay hơn, hiệu quả hơn để chọn. Hơn nữa, uy tín của Tổng bí thư đã được ghi nhận trong lòng quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế. Uy tín đó được quyết định bởi phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, tư cách, đạo đức, nhiệt huyết cách mạng chứ không phụ thuộc vào việc xuất bản hay không xuất bản sách. Vả lại, một người cộng sản chân chính, một lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc không thể là một người háo danh mà cần phải đánh bóng tên tuổi.

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam thời gian qua đã chứng minh, quan điểm “phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là khẩu hiệu, hình thức” là hoàn toàn không đúng, cố tình phủ nhận sạch trơn công sức của toàn Đảng, toàn dân và bản thân Tổng bí thư trong cuộc chiến này. Các thế lực thù địch, chống phá đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận hòng chống phá cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, làm hoang mang niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những kết quả trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian qua đã góp phần thúc đẩy sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết quả đó đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, thậm chí những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam còn có giá trị tham khảo cho một số quốc gia trên thế giới. Trang tin Times of India cho rằng: “Chống tham nhũng là vô cùng quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận thấy rõ công cuộc chống tham nhũng cần là một tiến trình không ngừng nghỉ và là một yếu tố quan trọng để ứng phó với những thách thức trong giai đoạn tới. Việt Nam đã cung cấp một bài học quý giá mà các quốc gia khác có thể noi theo khi tham nhũng là vấn nạn phổ biến trên toàn cầu”.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của đất nước, trình độ dân trí của Việt Nam đã được nâng cao, người dân Việt Nam có đủ tri thức để nhìn nhận một cách khách quan, khoa học, toàn diện về các vấn đề. Vì thế, việc cho rằng cuốn sách chỉ mang tính “mị hoặc quần chúng nhân dân” là vô căn cứ và đi ngược lại sự tiến bộ xã hội ở nước ta. Niềm tin của người dân vào Đảng, vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng cũng như của đồng chí Tổng bí thư không phải mù quáng, không có cơ sở. Họ chỉ tin khi họ cảm nhận được một cách đầy đủ thông qua thực tiễn và kết quả của việc làm chứ không phải bằng lời nói, hay những gì họ đọc được, nghe được. Vậy nên, mọi sự xuyên tạc, chống phá bằng lối suy diễn thô thiển như vậy đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam là hoàn toàn không thuyết phục, thậm chí là phản tác dụng. Chính những bài viết như vậy đã giúp chúng ta nhận diện đầy đủ hơn các phương thức, chiêu trò chống phá Đảng ta của các thế lực thù địch để từ đó có những giải pháp hiệu quả để bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

* Nhiệm vụ trong thời gian tới

Cuốn sách giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu đúng, đầy đủ hơn về chủ trương, đường lối, quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phòng, chống “giặc nội xâm”, qua đó củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào quyết tâm của Đảng và đồng chí Tổng bí thư trong cuộc chiến cam go này. Vì vậy, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục rêu rao những luận điệu phản động nhằm phủ nhận, xuyên tạc những kết quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cần hiểu rõ giá trị của cuốn sách, xem đây là cơ sở khoa học để phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sớm xây dựng thành công một nước Việt Nam hùng cường.

Sự kỳ vọng, niềm tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không khiên cưỡng, áp đặt. Niềm tin đó được dựa trên cơ sở thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam, nhất là trong giai đoạn từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập cho đến nay.

TS Vũ Thị Nghĩa

Tin xem nhiều