.

Quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Cập nhật lúc: 17:41, 28/01/2022 (GMT+7)

Năm qua, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và những yêu cầu thực tiễn phát sinh, nhất là sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà, nền kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026. Trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, ảnh hưởng tác động nặng nề của dịch Covid-19. Kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên... Tuy nhiên, nền kinh tế tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu kém nội tại của nền kinh tế do chưa hoặc chậm được khắc phục. Trong khi đó biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đời sống nhân dân. Song với tinh thần chủ động, sáng tạo, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và toàn hệ thống chính trị - xã hội đã đồng sức, đồng lòng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các yêu cầu do thực tiễn phát sinh, nhất là sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà, đã giúp cho kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

Đối chiếu với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) và Nghị quyết của HĐND tỉnh, toàn tỉnh đã thực hiện vượt 4 chỉ tiêu, 27 chỉ tiêu đạt và 3 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Nhìn chung, mặc dù với nhiều khó khăn thách thức đặt ra, nhưng Đồng Nai luôn giữ được ổn định chính trị - xã hội, kiểm soát cơ bản được tình hình dịch bệnh, thực hiện chu đáo các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc cùng chung tay chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả tăng trưởng GRDP tuy có thấp so với các năm gần đây nhưng cũng đạt 2,15%, thu ngân sách trên 66.462 tỷ đồng, đạt 140% dự toán năm (vượt chỉ tiêu đề ra). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 21,83 tỷ USD, tăng 16,16% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 18,68 tỷ USD, tăng 27,55% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2021 ước tính xuất siêu đạt 3,15 tỷ USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2021 là 66,46%. Thu hút đầu tư trong nước đạt 14.780 tỷ đồng, bằng 48,6% so với cùng kỳ; Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,27 tỷ USD, đạt kế hoạch năm, bằng 96,1% so với cùng kỳ. Đăng ký thành lập mới 3.086 doanh nghiệp, bằng 77,6% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong đợt dịch lần thứ 4, tỉnh đã thực hiện chi trả 2.367 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động tự do, lao động tạm hoãn hợp đồng lao động ngừng việc trong doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  Công tác an ninh quốc phòng của tỉnh được giữ vững, Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn (chuyên án 1120Q, 1220Q, 920G, 921M).

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn nhiều mặt tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, như vẫn còn tình trạng thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị; công tác giám sát thực thi nhiệm vụ của một số đơn vị, địa phương chưa cao; tình hình thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ở các sở, ngành, địa phương vẫn còn chậm trễ, nhất là công tác giải ngân lĩnh vực đầu tư công; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu đề ra...

Tiếp tục đổi mới,  linh hoạt sáng tạo

Bước sang năm 2022, tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, trong đó đại dịch Covid-19 với biến chủng mới diễn biến khó lường tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và trong nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Phạm Tùng

 

Với khát vọng bứt phá, dựa trên nền tảng sẵn có, cùng truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực đột phá, phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 từ 6,5% đến 7%, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao; đồng thời để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp sớm khắc phục những hạn chế, chủ động bám sát công việc, tiếp tục đổi mới, linh hoạt sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trong tổ chức điều hành ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

- Một là, chủ động triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, gắn với việc từng bước khôi phục, thúc đẩy, phát triển các hoạt động vận hành chuỗi cung ứng trong sản xuất và kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ về vốn, cung ứng lao động cho doanh nghiệp, nhằm tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

- Hai là, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các lĩnh vực đột phá. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế thân thiện môi trường, kinh tế số và các mô hình kinh tế mới, ứng dụng công nghệ số.

- Ba là, tập trung công tác thu - chi ngân sách, giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định; chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan; rà soát, phân loại, tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, quy chế, quy trình quản lý thuế. Các địa phương rà soát quỹ đất trên địa bàn, nghiên cứu khu đất có tiềm năng, lợi thế để thực hiện đấu giá, tăng nguồn thu NSNN.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thu NSNN gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết nên cần điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN và tài sản công. Giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách trong những tháng cuối năm; tiết kiệm triệt để các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải ngân đầu tư công. Các chủ đầu tư, địa phương cần phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án; định kỳ làm việc các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công để nắm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ; đồng thời, cần xử lý nghiêm các nhà thầu, đơn vị tư vấn làm chậm, các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện đảm bảo thắng lợi giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Bốn là, tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hiệu quả các công trình hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ đời sống người dân. Tạo bước phát triển mạnh mẽ trong đầu tư các công trình trọng điểm, các dự án có tác động lan tỏa lớn, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, cơ cấu lại, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Năm là, các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm rút ngắn quy trình, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết 02 của Chính phủ. Tiếp tục quan tâm đến chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Từng cán bộ, công chức phải có thái độ đúng mực trong thực thi công việc, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở hoạt động chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

- Sáu là, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch; rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch một số vùng, đô thị lớn (như: Long Thành, Nhơn Trạch...) đảm bảo phù hợp với định hướng, tầm nhìn dài hạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện, làm cơ sở cho đầu tư phát triển. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn, các công trình trọng điểm của tỉnh và địa phương

- Bảy là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện tốt các giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội để ổn định đời sống cho nhân dân, nhất là cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, nhà ở cho đối tượng là người có công.

- Tám là, tiếp tục thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Trước mắt, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiếp tục có giải pháp kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng kéo dài.

Nhiệm vụ của năm 2022 là rất lớn, cần có sự tham gia đồng bộ, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà. UBND tỉnh sẽ phấn đấu đến mức cao nhất để hoàn thành trách nhiệm được giao, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tăng cường phối hợp hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần cổ truyền của dân tộc, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin kính chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

                Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh