En

Quyết tâm cao, khát vọng lớn

09:02, 06/02/2021

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và trí tuệ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là kết quả của sự đồng tâm, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và trí tuệ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là kết quả của sự đồng tâm, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ năm từ trái sang) gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo tỉnh bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Công Nghĩa
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ năm từ trái sang) gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo tỉnh bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: C.Nghĩa

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là những bài học kinh nghiệm, thực tiễn sinh động để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thách thức đặt ra để tiếp tục kiến tạo những thành tựu mới trong tương lai.

* Dấu ấn của một nhiệm kỳ

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai đã gặt hái những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Có thể nói, đến nay Đồng Nai đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn và hiện đại của cả nước với tỉ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh chiếm 91,7% trong GRDP, cao nhất cả nước.

Bên cạnh đó, Đồng Nai còn đạt được những con số ấn tượng khác, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.300 USD, gấp hơn 1,7 lần so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 9%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm so với GRDP trong 5 năm qua chiếm trên 25%, nằm trong nhóm địa phương có số thu ngân sách cao nhất trong cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, với bề dày truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực vươn lên mạnh mẽ; với tiềm năng, lợi thế và những kinh nghiệm sâu sắc trong thời gian vừa qua, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Là tỉnh công nghiệp nhưng Đồng Nai đặc biệt quan tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

TS Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho rằng, Đồng Nai đã có nhiều kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn; các chương trình phát triển trọng điểm, các dự án cụ thể để đầu tư tập trung hoặc từng bước bố trí ưu tiên hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khuyến khích, thu hút đầu tư để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tỉnh luôn đẩy mạnh việc thực hiện các công trình, dự án có quy mô, tính chất vùng, quốc gia và quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh và mang lại hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi diện mạo với nhiều điểm sáng so với cách đây 5 năm.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm thì công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Những năm qua, Ban TVTU và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được coi trọng và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Công tác xây dựng chính quyền có những chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; công tác nội chính, đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác Dân vận của Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung hướng về cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có tác động thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Luôn bám sát chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định; đồng thời, chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là đề ra các biện pháp, giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

* Vững bước đi lên

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát của Đồng Nai trong 5 năm tới là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển”.

Hiện nay, Đồng Nai có 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Giang Điền (H.Trảng Bom). Ảnh: P.Hằng
Hiện nay, Đồng Nai có 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Giang Điền (H.Trảng Bom). Ảnh: C.Nghĩa

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận xét, việc xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển thể hiện tầm nhìn rộng mở, quyết tâm cao, khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Để thực hiện mục tiêu này, Đồng Nai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm”, tập trung thực hiện các đột phá “về kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính; tăng cường tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ các điểm nghẽn”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Tập trung lập quy hoạch và quản lý quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng quy hoạch, điều chỉnh các khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ chất lượng cao, có thế mạnh, đón đầu và đáp ứng nhu cầu khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường cao tốc được đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng; gắn với tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ chất lượng cao, đưa thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, coi trọng đào tạo đội ngũ doanh nhân, đào tạo công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, đồng thuận để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai và cả nước.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín, năng lực công tác, tư duy đổi mới, sáng tạo; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, vì lợi ích của dân, của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh Đồng Nai, tương xứng và ngang bằng với các tỉnh khác và có những mặt cao hơn các tỉnh khác.

   Phương Hằng

Tin xem nhiều