En

Trường hợp đặc biệt của thời hiệu chia thừa kế

07:05, 23/05/2023

Hỏi: Sau khi em tôi đi du học, cha mẹ tôi mất vào năm 1990, tôi là người sử dụng căn nhà của cha mẹ từ đó đến nay. Vậy tôi có trở thành chủ sở hữu nhà đất không, tính đến nay tôi sử dụng hơn 30 năm và em trai tôi có quyền khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đối với nhà đất của cha mẹ hay không?

Hỏi: Sau khi em tôi đi du học, cha mẹ tôi mất vào năm 1990, tôi là người sử dụng căn nhà của cha mẹ từ đó đến nay. Vậy tôi có trở thành chủ sở hữu nhà đất không, tính đến nay tôi sử dụng hơn 30 năm và em trai tôi có quyền khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đối với nhà đất của cha mẹ hay không?

Nguyễn Thị Lan (TP.Biên Hòa)

- Trả lời: Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Về thời điểm mở thừa kế: nguyên tắc chung, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được tòa án xác định người đó chết.

Về thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế đối với bất động sản là nhà ở và quyền sử dụng đất ở có trường hợp đặc biệt sau:

Đối với những trường hợp mở thừa kế trước ngày 1-7-1991 và di sản là nhà ở thì thời hiệu khởi kiện được kéo dài. Cụ thể, trường hợp có người định cư ở nước ngoài tham gia thì thời gian từ ngày 1-7-1996 đến ngày 1-9-2006 không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Như vậy, tuy thời điểm mở thừa kế đến nay hơn 30 năm, nhưng thuộc trường hợp đặc biệt (có người định cư ở nước ngoài trước ngày 1-7-1991 như em của chị) vì còn thời hiệu nên em của chị vẫn có quyền khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đối với nhà đất của cha mẹ.

Lưu ý, trường hợp nêu trên chỉ áp dụng đối với di sản là nhà đất. Nếu hết thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế thì di sản thừa kế thuộc về người đang quản lý di sản.

LS Ngô Văn Định

 

Tin xem nhiều