En

Quy định đổi tiền bị hư hỏng, rách nát

06:07, 23/07/2022

Ông Quách Nhân (ngụ P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) hỏi, ông có 10 triệu đồng cất trong tủ bị chuột cắn làm hư hỏng. Vậy ông có được ra ngân hàng đổi lại tiền mới để sử dụng không?

Ông Quách Nhân (ngụ P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) hỏi, ông có 10 triệu đồng cất trong tủ bị chuột cắn làm hư hỏng. Vậy ông có được ra ngân hàng đổi lại tiền mới để sử dụng không?

- Vấn đề ông Quách Nhân thắc mắc được Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu giải đáp như sau: tại Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN ngày 2-12-2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông có hướng dẫn rõ, tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông gồm: tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông thuộc nguyên nhân khách quan; tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản thuộc nguyên nhân chủ quan. Như vậy, trường hợp của ông, tiền bị hư hỏng thuộc Khoản 2, Điều 4 của thông tư.

Luật gia Phan Văn Châu cho biết thêm, đối với việc đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN thì khách hàng nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi. Các đơn vị nhận và xét đổi theo các điều kiện sau: Thứ nhất, tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại. Thứ hai, trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền (mặt trước, mặt sau; trên, dưới; bên phải, bên trái), đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an như: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số sêri, dây bảo hiểm, yếu tố IRIODIN, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Căn cứ điều kiện xét đổi được quy định trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện được đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do. Trường hợp các tờ tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, khách hàng phải có giấy đề nghị đổi tiền theo Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư 25/2013/TT-NHNN”- luật gia Phan Văn Châu lưu ý.

Đoàn Phú (ghi)

Tin xem nhiều