En

Quy định mới về tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe ô tô

08:05, 11/05/2022

Bộ GT-VT vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về việc cấp giấy phép lái xe cơ giới. Thông tư này đã bổ sung một số quy định mới đối với người dạy lái xe.

Bộ GT-VT vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về việc cấp giấy phép lái xe cơ giới. Thông tư này đã bổ sung một số quy định mới đối với người dạy lái xe.

Theo đó, giáo viên dạy thực hành lái xe phải qua tập huấn về nghiệp vụ theo chương trình tập huấn nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe quy định tại Phụ lục 28 ban hành kèm theo thông tư này với các quy định về chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe; quy định về kiến thức sư phạm với người dạy lái xe; chương trình tập huấn về nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe các hạng: A1, A2, A3 và A4 (xe máy, xe 3 bánh các loại) và lái xe ô tô; thời gian tập huấn, phương pháp kiểm tra, đánh giá.

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT yêu cầu giáo viên dạy lái xe phải có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe theo quy định, có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên dạy lý thuyết, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT quy định phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên. Giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. Giáo viên dạy thực hành lái xe phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên và có giấy phép lái xe hạng tương ứng, đủ thời gian từ 3 năm trở lên và phải qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình quy định tại Phụ lục 28.

An An

Tin xem nhiều