En

Tìm giải pháp xây dựng văn phòng khu phố ở phường Trảng Dài

09:09, 25/09/2020

Một hộ dân ở P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) phản ảnh, các khu phố: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A (P.Trảng Dài) chia tách đã 3 năm nhưng không có văn phòng, phải thuê nhà dân để làm việc. Điều này dẫn đến sinh hoạt của chi bộ, Ban điều hành khu phố và các đoàn thể vô cùng bất tiện và khó khăn. Đề nghị UBND TP.Biên Hòa quan tâm, có giải pháp cụ thể để có quỹ đất xây dựng văn phòng các khu phố trên.

Một hộ dân ở P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) phản ảnh, các khu phố: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A (P.Trảng Dài) chia tách đã 3 năm nhưng không có văn phòng, phải thuê nhà dân để làm việc. Điều này dẫn đến sinh hoạt của chi bộ, Ban điều hành khu phố và các đoàn thể vô cùng bất tiện và khó khăn. Đề nghị UBND TP.Biên Hòa quan tâm, có giải pháp cụ thể để có quỹ đất xây dựng văn phòng các khu phố trên.

- Nội dung này được UBND TP.Biên Hòa trả lời như sau, ngày 24-7-2020, UBND TP.Biên Hòa có ban hành văn bản liên quan đến việc xây dựng văn phòng khu phố trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối với văn phòng các khu phố: 4A, 4B, 4C và 5A (P.Trảng Dài), việc xây dựng nhà văn hóa các khu phố này thuộc dự án phải thu hồi đất. Do đó, UBND TP.Biên Hòa giao UBND P.Trảng Dài rà soát các khu đất đã được phân lô, lập dự án xây dựng văn phòng khu phố để thu hồi, bồi thường theo quy định, kết quả báo cáo UBND thành phố.

Riêng đối với văn phòng khu phố: 2A, 3A (P.Trảng Dài), UBND TP.Biên Hòa giao UBND P.Trảng Dài phối hợp cùng các Phòng TN-MT và Phòng Quản lý đô thị thành phố để cung cấp đầy đủ hồ sơ làm cơ sở cập nhật quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp mục đích và hiện trạng sử dụng.

UBND TP.Biên Hòa đang chờ các cơ quan chức năng báo cáo, trên cơ sở báo cáo đề xuất của cơ quan chức năng, UBND TP.Biên Hòa sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Gia An (ghi)

Tin xem nhiều