En

Tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở năm 2022

09:11, 14/11/2022

Thư viện Đồng Nai vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở năm 2022 cho cán bộ, nhân viên thư viện 11 huyện, thành phố.

Thư viện Đồng Nai vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cơ sở năm 2022 cho cán bộ, nhân viên thư viện 11 huyện, thành phố.

Theo đó, Thư viện Đồng Nai triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện, về quy định hoạt động, văn bản mới trong lĩnh vực thư viện; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; giải đáp những thắc mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vưc thư viện; một số vấn đề cơ bản trong chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2030 theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động nhằm thu hút bạn đọc. Đây cũng là diễn đàn để Thư viện Đồng Nai tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ cơ sở, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Quang Nhật

Tin xem nhiều