En

Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu về đồng bào dân tộc thiểu số

09:09, 11/09/2022

(ĐN)- Bảo tàng Đồng Nai nhiều năm qua đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số.

(ĐN)- Bảo tàng Đồng Nai nhiều năm qua đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số. Trong đó, Bảo tàng Đồng Nai đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học như: Các lễ cúng của người Hoa ở Đồng Nai; Di sản văn hóa làng dân tộc Mạ ở Tà Lài; Di sản văn hóa người Mường ở Phú Túc, Định Quán; Ẩm thực các dân tộc bản địa ở Đồng Nai.

Hiện vật của đồng bào các dân tộc thiểu số được trưng bày tại Bảo tàng Đồng Nai
Hiện vật của đồng bào các dân tộc thiểu số được trưng bày tại Bảo tàng Đồng Nai

Bên cạnh đó, Bảo tàng Đồng Nai đã tổ chức trưng bày hàng trăm hiện vật trong các triển lãm chuyên đề như: Triển lãm sắc màu các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai; Chỉnh lý, trưng bày nhà lưu niệm già làng Nguyễn Văn Nổi (dân tộc Chơro xã Phú Lý, Vĩnh Cửu); triển lãm Việt Nam - 54 dân tộc một cội nguồn tại H.Trảng Bom; tham gia triển lãm Văn hóa các dân tộc thiểu số Đông Nam bộ tại Cần Thơ…

Quang Nhật

Tin xem nhiều