En

Huyện Định Quán: 14/14 xã, thị trấn có hương ước, quy ước

09:09, 16/09/2022

Theo báo cáo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa H.Định Quán, từ năm 2013, H.Định Quán đã triển khai xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước ấp, khu phố văn hóa tại 14 xã, thị trấn.

Theo báo cáo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa H.Định Quán, từ năm 2013, H.Định Quán đã triển khai xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước ấp, khu phố văn hóa tại 14 xã, thị trấn.

Đến nay, đã có 14/14 xã, thị trấn được UBND huyện phê duyệt và triển khai thực hiện quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của H.Định Quán chú trọng. Trong đó, đã triển khai, thành lập ban tổ chức lễ tang ấp, khu phố; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thông qua các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng ấp, khu phố văn hóa. Qua đó, đã tác động tích cực đến các tầng lớp nhân dân về mặt nhận thức và hành động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cảnh quan môi trường văn minh và phòng ngừa tệ nạn xã hội.

My Ny

Tin xem nhiều