En

100% các ấp, khu phố có nhóm phòng, chống bạo lực gia đình

09:09, 16/09/2022

Thông tin từ Phòng Văn hóa - thông tin TP.Long Khánh cho biết, thời gian qua, thành phố đã duy trì 59 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ); đảm bảo 100% các ấp, khu phố có nhóm phòng, chống BLGĐ.

Thông tin từ Phòng Văn hóa - thông tin TP.Long Khánh cho biết, thời gian qua, thành phố đã duy trì 59 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ); đảm bảo 100% các ấp, khu phố có nhóm phòng, chống BLGĐ.

Các nhóm phòng, chống BLGĐ trên địa bàn TP.Long Khánh thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động của các CLB gia đình được tổ chức lồng ghép trong sinh hoạt của các nhóm phòng, chống BLGĐ và các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

Hiện TP.Long Khánh có 71 CLB gia đình hạnh phúc; 85 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 15 điểm tạm lánh cho nạn nhân BLGĐ và 15 CLB Nam giới nói không với BLGĐ. Các mô hình này duy trì sinh hoạt theo chế độ hằng tháng, hằng quý với các chuyên đề phổ biến về Luật Phòng, chống BLGĐ; kiến thức nuôi dạy con tốt và chia sẻ các kinh nghiệm giữ gìn hạnh phúc hôn nhân - gia đình.

Từ đầu năm đến nay, TP.Long Khánh đã đẩy mạnh tuyên truyền trên loa, đài tại các xã, phường về công tác gia đình; cấp hàng ngàn tờ rơi về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và các tài liệu hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt của các CLB.

Quang Nhật

Tin xem nhiều