En

Quan tâm xã hội hóa văn hóa, thể thao, y tế và giáo dục

07:04, 18/04/2022

(ĐN) - Theo Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa H.Long Thành, thời gian qua, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trên địa bàn huyện được quan tâm, thực hiện tốt việc kêu gọi cá nhân, đơn vị tham gia.

(ĐN) - Theo Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa H.Long Thành, thời gian qua, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trên địa bàn huyện được quan tâm, thực hiện tốt việc kêu gọi cá nhân, đơn vị tham gia. Đặc biệt là vận động các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Chỉ tính riêng năm 2021, các đơn vị đã vận động nhu yếu phẩm, lương thực với số tiền trên 20,9 tỷ đồng và nhiều vật chất khác hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, vận động hỗ trợ xây dựng nhà cúng nhang rừng cho đồng bào dân tộc Chơro ở xã Phước Bình và mua trang phục phục vụ tại nhà văn hóa của đồng bào với tổng số tiền 258 triệu đồng.

Quang Nhật

Tin xem nhiều