En

4 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025

08:03, 22/03/2023

(ĐN) - Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra 4 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, Đồng Nai đang đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt.

(ĐN) - Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra 4 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, Đồng Nai đang đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt.

Thông tin: Thanh Hải (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

Tin xem nhiều