.

Hủy bỏ 995 dự án khỏi danh mục các dự án cần thu hồi đất

Cập nhật lúc: 19:20, 17/06/2022 (GMT+7)
.

(ĐN)- Ngày 17-6, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tham dự đoàn giám sát còn có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng. Về phía UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương tham dự.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu kết luận buổi giám sát
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu kết luận buổi giám sát

Theo UBND tỉnh, trong giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2021, có 2.210 dự án với tổng diện tích đất hơn 16 ngàn ha đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất. Trong số này, có 1.670 dự án đầu tư công và 540 dự án ngoài ngân sách với diện tích đất thu hồi.

Trong tổng số các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện và Sở TN - MT trình, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục hủy 995 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 7 ngàn ha. Đây là các dự án mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Với 1.215 dự án còn hiệu lực thực hiện, tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 8,3 ngàn ha. Trong số này, mới chỉ có 612 dự án với diện tích đất cần thu hồi hơn 1,5 ngàn ha đã thực hiện xong.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng phát biểu tại buổi giám sát
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho rằng, thời gian qua, UBND tỉnh và các địa phương đã có sự chủ động trong rà soát để trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục các dự án thu hồi đất. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh. Nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế, thiếu sót cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh nhằm khắc phục những hạn chế để thời gian tới làm tốt hơn.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu ý kiến tại buổi giám sát
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND tỉnh có đánh giá công vụ hàng năm đối với lĩnh vực này. Những địa phương nào đề nghị danh mục thu hồi đất nhiều nhưng không làm, đạt tỷ lệ thấp thì đánh giá trách nhiệm. Đồng thời, UBND tỉnh cũng cần nghiên cứu tham mưu Ban TVTU có nghị quyết chuyên đề về xử lý các dự án có thu hồi đất chậm thực hiện, kéo dài.

Phạm Tùng