.

Năm 2020, phấn đấu đạt 30 giường bệnh/vạn dân

Cập nhật lúc: 22:21, 03/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Trong năm 2020, ngành Y tế Đồng Nai đặt mục tiêu triển khai thực hiện 30 giường bệnh/vạn dân với tổng số giường bệnh nội trú đạt hơn 9,4 ngàn giường. Trong đó, khối y tế công lập đạt hơn 7,1 ngàn giường (đạt 22,5 giường bệnh/vạn dân), y tế ngoài công lập có hơn 2,3 ngàn giường (đạt 7,5 giường bệnh/vạn dân). Tại các trạm y tế, phấn đấu đạt 850 giường bệnh/170 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai.
Người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai.

Mục tiêu này nhằm hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng người bệnh phải nằm ghép hay không có giường để nằm điều trị nội trú.

Bên cạnh đó, việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh cũng được các cơ sở y tế xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân trong tỉnh đạt 28,5 giường. Trong đó, khối y tế công lập đạt 22 giường bệnh/vạn dân; y tế ngoài công lập đạt 6,5 giường bệnh/vạn dân.

Hạnh Dung