.

Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương

Cập nhật lúc: 13:11, 28/06/2022 (GMT+7)
.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Thư ngỏ Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ Phòng, chống tội phạm (PCTP) Trung ương gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo PCTP của Chính phủ và để bổ sung nguồn lực cho công tác PCTP; khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và trợ cấp cho các gia đình, cá nhân bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản trong việc tham gia công tác đấu tranh PCTP.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh PCTP, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh để tích cực tham gia ủng hộ Quỹ PCTP Trung ương.

 Có 2 hình thức ủng hộ. Thứ nhất, chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an. Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020, mở tại Kho bạc nhà nước Hà Nội. Mã đơn vị QHNS: 9052483. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi chuyển khoản vào số tài khoản trên thì gửi thông báo (kèm bản photo giấy chuyển tiền) cho Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp số liệu chung báo cáo Bộ Công an theo quy định.

Thứ hai là ủng hộ tiền mặt. Đơn vị tiếp nhận: Công an tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: số 161, đường Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa). Đầu mối tiếp nhận: đồng chí Nguyễn Thanh Tú, cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đồng Nai (số điện thoại: 0914.433116).

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, cam kết công khai minh bạch và chuyển vào Quỹ PCTP Trung ương theo đúng quy định.

                                                                             Đặng Ngọc


ỦY BAN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỈNH ĐỒNG NAI                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2022

THƯ NGỎ

Vận động ủng hộ, tài tr Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an Đồng Nai làm nòng cốt, xung kích; công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây, băng nhóm tội phạm nguy hiểm; điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội, nhất là các loại tội phạm hình sự, ma tuý, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, kinh tế, tham nhũng, môi trường. Qua đó, tội phạm được kiềm chế, kéo giảm và cơ bản được kiểm soát, không để tội phạm lộng hành phức tạp; kết quả này đã làm thay đổi diện mạo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; góp phần quan trọng xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh Đồng Nai.

Có được kết quả nêu trên, là nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các tầng lớp Nhân dân, đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc. Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt trong công tác phòng, chống tội phạm, các lực lượng chức năng, với vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Công an các cấp đã luôn chủ động, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; nhiều đồng chí đã hy sinh và không ít đồng chí đã mang thương tật trên mình suốt đời trong quá trình thực thi nhiệm vụ; cùng với đó là những gương điển hình trong quần chúng nhân dân không ngại hiểm nguy, sẵn sàng cùng lực lượng chức năng tham gia đấu tranh chống tội phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật và xuất phát từ thực tiễn của yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định quy định việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm (trong đó có Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ) để tạo nguồn và chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; trợ cấp đột xuất cho các gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn điều lệ khi thành lập Quỹ được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và được bổ sung bằng nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ và để bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm; khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và trợ cấp cho các gia đình, cá nhân bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản trong việc tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh để tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương theo các hình thức ủng hộ như sau:

1. Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an

- Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020, mở tại Kho bạc nhà nước Hà Nội.

- Mã đơn vị QHNS: 9052483

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi chuyển khoản vào số tài khoản trên thì gửi thông báo (kèm bản photo giấy chuyển tiền) cho Công an tỉnh Đồng Nai (qua phòng Tham mưu) để tổng hợp số liệu chung báo cáo Bộ Công an theo quy định.

2. Ủng hộ tiền mặt

- Đơn vị tiếp nhận: Công an tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: số 161, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Đầu mối tiếp nhận: đồng chí Nguyễn Thanh Tú, cán bộ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đồng Nai, SĐT: 0914.433116.

UBND tỉnh Đồng Nai trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và chỉ đạo Công an tỉnh tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, cam kết công khai minh bạch và chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                                       Cao Tiến Dũng