En

Kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

08:03, 22/03/2023

Ngày 15-3, khi các cơ quan Đảng ở trung ương tổ chức cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì chỉ mấy ngày sau, các thế lực phản động, cơ hội chính trị đã có ngay bài viết trên mạng xã hội, một mặt không ngừng công kích, bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta, một mặt tiếp tục đề cao "quyền tự do biểu đạt" theo cách xuyên tạc, chống phá mà các đối tượng này vẫn làm.

Ngày 15-3, khi các cơ quan Đảng ở trung ương tổ chức cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì chỉ mấy ngày sau, các thế lực phản động, cơ hội chính trị đã có ngay bài viết trên mạng xã hội, một mặt không ngừng công kích, bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta, một mặt tiếp tục đề cao “quyền tự do biểu đạt” theo cách xuyên tạc, chống phá mà các đối tượng này vẫn làm.

Các đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Ảnh: TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Ảnh: TTXVN

Trang tb…, một trang Facebook có tick xanh với hơn 76 ngàn lượt thích và 484 ngàn người theo dõi, tự giới thiệu là “Trang báo online, video” đặt tại nước ngoài, vừa đăng dòng trạng thái bôi nhọ Đảng ta kèm video được dàn dựng với các thông tin xuyên tạc cực kỳ nguy hiểm.

Cụ thể, mở đầu video clip dài gần 9 phút nêu trên, người dẫn chương trình tự giới thiệu là MC N.T. đã thông tin về cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tiếp đó, đối tượng N.T. dẫn nguồn tin: “Ngày 15-3, VOA tiếng Việt cho biết, trong các cuộc trả lời phỏng vấn khác nhau mà VOA đã thực hiện và đăng tải, các nhà hoạt động và nhiều người dân khẳng định rằng việc họ nêu lên sự thật khách quan về những yếu kém, sai lầm của chính quyền, cũng như thảo luận, chỉ trích đó là quyền tự do biểu đạt, không phải là xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá như cách gắn nhãn của chính quyền…”.

Song song với việc cố gắng đề cao ý đồ xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá của thế lực chống phá Đảng và Nhà nước, đối tượng này không ngừng “cài, cắm” các lời lẽ vu cáo, bôi nhọ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

* Sự cần thiết phải tổ chức những cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại của các thế lực thù địch diễn ra ngày càng thường xuyên, nguy hiểm, thâm độc thì việc tổ chức các cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức cần thiết. Bởi lẽ, ngay từ khi ra đời cho đến suốt quá trình xây dựng, phát triển Đảng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng, ban hành nhiều văn bản để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh, tình hình mới, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày 22-10-2018 về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong 2 năm tổ chức trước đó, cuộc thi đã được phát động và triển khai sâu rộng trong cả nước, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong nước và ngoài nước.

Ngoài ra, hệ thống chính trị trong nước còn có nhiều cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức như: Giải báo chí Búa liềm vàng, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quân đội… Những cuộc thi này với các bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

* Củng cố lập trường chính trị, niềm tin của nhân dân

Trong clip vừa nêu trên, đối tượng chống phá Đảng và Nhà nước đưa những thông tin mập mờ, vô danh, không có địa chỉ… mà người nghe không thể nào kiểm chứng, đối chiếu thông tin. Theo đó, chân dung “các nhà hoạt động và nhiều người dân” đã tham gia “trả lời phỏng vấn” được nêu trong clip là ai, có phải là người thật việc thật, có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, công khai bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân hay không; hay là những phần tử cơ hội chính trị, chống phá cách mạng; hoặc chỉ là các “bức bình phong” nặc danh do các đối tượng này tự biên tự diễn, dựng lên? Những điều rất quan trọng này rất cần được làm rõ, nhưng nội dung clip vẫn cố tình phớt lờ.

Còn về lập luận cho rằng các đối tượng “nêu lên sự thật khách quan về những yếu kém, sai lầm của chính quyền, cũng như thảo luận, chỉ trích đó là quyền tự do biểu đạt, không phải là xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá như cách gắn nhãn của chính quyền…” thì cũng không đúng. Bởi lẽ, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Bên cạnh đó, “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác” - theo Điều 15 Hiến pháp.

Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe và khuyến khích các tầng lớp nhân dân có ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng thông qua các diễn đàn được tổ chức công khai, chính thống. Chẳng hạn, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và nhân dân đã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng; thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân. Do đó, bất kỳ một công dân trách nhiệm, yêu nước nào đều đã, đang và sẽ thực hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm, suy nghĩ cá nhân, đề xuất kiến nghị của mình với ngành chức năng hoặc theo các diễn đàn được tổ chức chính thống, công khai.

Hơn thế nữa, không thể đánh đồng việc tự do bày tỏ quan điểm, suy nghĩ cá nhân với việc bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá… Bởi lẽ, việc góp ý xây dựng, ủng hộ cho sự tiến bộ, phát triển khác hoàn toàn về bản chất với việc đả phá, kích động để hủy hoại, làm cho tiêu tan sự nghiệp, cơ đồ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta dày công vun đắp. Việc đánh tráo 2 nhóm khái niệm này là thủ đoạn quen thuộc của các đối tượng cơ hội nhằm lèo lái dư luận.

Theo luật sư Ngô Văn Định, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (thuộc Hội Luật gia tỉnh): “Việc chỉ trích, phê phán thì rất đơn giản, còn ý kiến xây dựng, đóng góp cho sự tiến bộ, phát triển mới là quan trọng. Người dân được quyền góp ý, nhưng góp ý ở đâu, góp ý như thế nào, góp ý xuất phát từ mục đích gì, để làm gì… thì cần được quan tâm làm rõ, từ đó nhận diện việc góp ý đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của các đối tượng chống phá không những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng Đảng, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân với Đảng…

Lâm Viên

Tin xem nhiều