En

Thu hút thêm 68 dự án đầu tư trong nước

09:06, 30/06/2020

(ĐN) - Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, thu hút đầu tư trong nước trong 6 tháng đầu năm 2020 được gần 20,3 ngàn tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2019.

(ĐN) - Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, thu hút đầu tư trong nước trong 6 tháng đầu năm 2020 được gần 20,3 ngàn tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó có 68 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 17,23 ngàn tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2019, tăng gấp 2 lần về số dự án cấp mới và tăng 157,6% về vốn đăng ký cấp mới).  Có một số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư có nguồn vốn đầu tư lớn là 2 dự án cấp mới ở H.Nhơn Trạch, gồm dự án Khu dân cư ở xã Long Tân, tổng vốn đầu tư hơn 1 ngàn tỷ đồng và dự án Khu dân cư tại xã Phú Hội, tổng vốn đầu tư gần 1,53 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 7 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn bổ sung trên 3 ngàn tỷ đồng.

Lũy kế đến cuối tháng 6-2020, số dự án đầu tư trong nước trên địa bàn Đồng Nai còn hiệu lực là 995 dự án với số vốn hơn 272,8 ngàn tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong nước gần 6 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 do một số dự án chấp thuận chủ trương đầu tư được tiếp nhận và xử lý từ năm 2019 chuyển qua năm 2020.               

Hương Giang

Tin xem nhiều