Coi trọng công tác vận động quần chúng

Cập nhật lúc 22:44, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 6-7, tại buổi giao ban quý II Khối vận của tỉnh, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cho rằng Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần làm tốt công tác vận động quần chúng, là yếu tố quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban TVTU. Trong quần chúng nhân dân nếu còn mặt này, mặt khác chưa ổn thì sự lãnh đạo của Đảng khó thành công. Cho nên, công tác vận động quần chúng ngày càng quan trọng.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư lưu ý một số vấn đề tại buổi giao ban. Ảnh: P.HẰNG
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư lưu ý một số vấn đề tại buổi giao ban. Ảnh: P.HẰNG

Theo đồng chí, trước tình hình một số người dân chưa nhận thức đúng các vấn đề của đất nước, kích động biểu tình, gây rối vừa qua, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phải tuyên truyền để người dân hiểu rõ vấn đề, không hành động sai trái; phải xây dựng cho được lực lượng nòng cốt thực sự để ứng phó kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chú ý đi vào chiều sâu, bớt hình thức, không hành chính hóa, phải nắm bắt sâu sát các vấn đề của nhân dân.

Đồng chí cũng giao cho cơ quan chức năng rà soát lại các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, tránh phân tán nguồn lực, không hiệu quả. Đồng thời, xem lại việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức của một số đơn vị, việc học tập là cần thiết nhưng phải hết sức thiết thực, hiệu quả, không tập huấn, bồi dưỡng theo kiểu năm nào cũng làm nhưng nội dung không mới.

Phương Hằng

.
.
;
.
.