Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ

Cập nhật lúc 08:30, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Ngày 4-7, tại TP.Vinh (Nghệ An), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2018. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đã dự hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trên cơ sở những vấn đề thực tiễn vừa qua, hệ thống Mặt trận ở một số nơi cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Thời gian tới, Mặt trận phải thực sự thể hiện rõ vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận...

 Trong 6 tháng cuối năm 2018, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; chương trình hành động của MTTQ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 khóa XII của Đảng.

Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung cơ bản chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 9, tập trung ở những nội dung gồm: dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; dự thảo hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị của đại hội MTTQ các cấp; đề cương báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ 9; tờ trình về dự thảo Điều lệ MTTQ (sửa đổi).

P.V

.
.
;
.
.